ddxlk - da/eng

Dansk DX Lytter Klub


Er du interesseret i radio og radiolytning – især af udenlandske stationer og/eller lokale radiostationer over hele

Danmark, så har du fundet det rette sted.


Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) beskæftiger sig med DX´ing - det vil især sige aflytning af udenlandske radiostationer på  FM,  DAB,

kortbølge og mellembølge - samt langdistancemodtagelse af danske lokale radiostationer og TV DX´ing.


Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) er en uafhængig dansk forening af danske DX’ere med interesse for langdistance-radiolytning

og TV-DX som hobby.


Klubben blev stiftet den 3. februar 1973 som en lokal klub i Midtjylland. Det var DX’erne Henning Kristensen og

Stig Hartvig Nielsen, der tog initiativ til den nye klub, der hurtigt blev landsdækkende.


Fra klubbens start i 1973 og frem til og med 2012 udgav DDXLK medlemsbladet ’DX-FOKUS · alt om radio’. DDXLK

udgiver nu, i samarbejde med Sveriges DX-Förbund – bladet ’DX-AKTUELLT – allt om radio’ seks gange om året; på

svensk og dansk.


Udover udgivelsen af ’DX-AKTUELLT’ arrangerer klubben også møder og DX-lejre forskellige steder i Danmark. - og har en meget aktiv gruppe på Facebook (kun for medlemmer), hvor der udveksles nyheder, tips og erfaring.

Danish DX Listeners´ Club   (a summary in English)


Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) - Danish DX Listeners´ Club - is an independent organization of Danish short wave, medium wave (AM, FM, TV and DAB DX´ers, as well as other radio enthusiasts and dedicated radio listeners.


The DDXLK was founded 1973 as a local club in the heart of Jutland. The club was founded by DX´ers Henning Kristensen and Stig Hartvig Nielsen, and soon became national.


From the very beginning, the publication called  'DX-Fokus - alt om radio' was published. From 2013 DDXLK publishes a joint bimonthly magazine with Sveriges DX-Förbund, called 'DX-AKTUELLT - alt om radio'. The magazine is published in Swedish and Danish.


Publishing DX-AKTUELLT is the main activity for DDXLK. But over the years, DDXLK has also arranged a number of meetings and DX camps in various parts of Denmark.


Membership is only available for people living in Denmark and Danes living abroad.