ddxlk-da

Mail

Følg med på facebook

Medlem af EDXC

European DX Council

Webdesign & Copyright © Dansk DX Lytter Klub 2017 • Materialet må ikke genbruges uden tilladelse • Email: ddxlk@ddxlk.dk

Dansk DX Lytter Klub

 

Er du interesseret i radio og radiolytning – især af udenlandske stationer og/eller lokale radiostationer over hele

Danmark, så har du fundet det rette forum.

 

Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) beskæftiger sig med aflytning af især udenlandske radiostationer på FM, DAB,

kort- og mellembølge - mens satellitradio/TV de senere år også er kommet blandt aktiviteterne.

 

Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) er en uafhængig dansk forening af danske DX’ere med interesse for radiolytning

og TV som hobby.

 

Klubben blev stiftet den 3. februar 1973 som en lokal klub i Midtjylland. Det var DX’erne Henning Kristensen og

Stig Hartvig Nielsen, der tog initiativ til den nye klub, der hurtigt blev landsdækkende.

 

Fra klubbens start i 1973 og frem til og med 2012 udgav DDXLK medlemsbladet ’DX-FOKUS · alt om radio’. DDXLK

udgiver nu, i samarbejde med Sveriges DX-Förbund – bladet ’DX-AKTUELLT – allt om radio’ seks gange om året; på

svensk og dansk.

 

Udover udgivelsen af ’DX-AKTUELLT’ arrangerer klubben også møder og DX-lejre forskellige steder i Danmark.